Założenia ogólne

- Ekspedycje z cyklu "Syberia wzdłuż i wszerz" nie jest usługą, ani ofertą biura turystycznego, lecz eksploratorskimi wyprawami na zasadzie dobrowolności uczestnictwa, pod przewodnictwem kierownika wyprawy.

- Powyższa formuła nie zabiera ograniczonej przepisami obowiązującymi biura podróży, wolności poznawania świata.

- W wyprawach nie jest wymagana nadludzka sprawność fizyczna, bardziej przydatna i wskazana jest sprawność i odporność psychiczna...

- Wyprawy przeznaczone są jest dla ludzi nietuzinkowych, ciekawych świata, urodzonych odkrywców, w żyłach których płynie krew, zamiast wody... bowiem cykl syberyjskich wypraw, to nie jedna z licznych ofert biur podróży, lecz najprawdziwsza eksploratorska eskapada z wszystkimi jej niebezpieczeństwami i trudami. Gwarantujemy poczucie nieograniczonej przestrzeni, wolności, satysfakcję prawdziwego zdobywcy, a nie turysty!

- Tegoroczne ekspedycje są samofinansującymi się wyprawami, w których uczestnicy zgodnie pokrywają koszty z nimi związane.

- Z przyczyn formalnych każda z wypraw rozpoczyna się i kończy w Rosji, nie przeszkadza to oczywiście, aby w sposób zorganizowany wyruszyć i powrócić do kraju.

- Uczestnicy w własnym zakresie, z reguły w grupie, docierają do wskazanego miejsca rozpoczęcia wyprawy, najpóźniej wieczorem w przeddzień rozpoczęcia ekspedycji. Z reguły oczekuje wraz z pojazdami uczestniczącymi w wyprawie na lotnisku.

- Wizy do Rosji w miarę potrzeby, na życzenie uczestnika ekspedycji załatwia kierownik wyprawy, po wcześniejszym minimum 20 dniowym dostarczeniu wniosku wizowego wraz z paszportem.

- Uczestnicy ekspedycji indywidualnie, zaopatrują się w niezbędne ekspedycyjne wyposażenie, według wskazań kierownika ekspedycji, które dzielić się będzie na obowiązkowe oraz zalecane.

- Wyprawa obsługiwana jest przynajmniej przez jeden pojazd (również do transportu bagaży uczestników w czasie spływu).

- Noclegi w namiotach w terenie przygodnym, a także w hotelach. Wyżywienie indywidualne na zasadzie wspólnych produktów żywnościowych zakupionych bezpośrednio przed wyprawą i w trakcie jej trwania.

- Ekspedycja ma formułę przeprawową. Tereny, przez które będzie się przemieszczała ekspedycja to przede wszystkim bezdroża, łańcuchy i przełęcze górskie, dziesiątki rzek bez mostów, ale przede wszystkim przepiękne krajobrazy.

Informacje inne

Książki autorstwa Romualda Koperskiego.

Czytaj

Do nabycia audiobook autorstwa Romualda Koperskiego pt.

Czytaj